Có 1 kết quả:

bái cài dòu ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

white kidney beans