Có 1 kết quả:

bái là shù

1/1

bái là shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese ash (Fraxinus chinensis), whose bark, flowers and leaves are used in TCM