Có 1 kết quả:

bái huà wén ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

writings in the vernacular