Có 1 kết quả:

bái huà wén

1/1

bái huà wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

writings in the vernacular