Có 1 kết quả:

bái chē

1/1

bái chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ambulance (slang) (Cantonese)