Có 1 kết quả:

bái cù

1/1

bái cù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) white vinegar
(2) plain vinegar