Có 1 kết quả:

bái dǐng xī qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-capped redstart (Chaimarrornis leucocephalus)