Có 1 kết quả:

bái dǐng bī

1/1

bái dǐng bī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pied wheatear (Oenanthe pleschanka)