Có 1 kết quả:

bái tóu hè

1/1

bái tóu hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) hooded crane (Grus monacha)