Có 1 kết quả:

bái lǐng bā gē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) collared myna (Acridotheres albocinctus)