Có 1 kết quả:

bái jiá shān zhè gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-cheeked partridge (Arborophila atrogularis)