Có 1 kết quả:

bái mǎ gǔ

1/1

bái mǎ gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gilt-edged securities