Có 1 kết quả:

bái mǎ gǔ ㄅㄞˊ ㄇㄚˇ ㄍㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gilt-edged securities