Có 1 kết quả:

Bái mǎ xuě shān ㄅㄞˊ ㄇㄚˇ ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Baimaxue mountains, up to 5430 m., in Dechen or Diqing Tibetan autonomous prefecture 迪慶藏族自治州|迪庆藏族自治州[Di2 qing4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan