Có 1 kết quả:

bái guǐ bǐ

1/1

bái guǐ bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(botany) common stinkhorn (Phallus impudicus)