Có 1 kết quả:

bái guǐ bǐ ㄅㄞˊ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(botany) common stinkhorn (Phallus impudicus)