Có 1 kết quả:

bái hè

1/1

bái hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Siberian crane (Grus leucogeranus)