Có 1 kết quả:

bái bí zi

1/1

bái bí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cunning or sly person