Có 1 kết quả:

bǎi bù za

1/1

bǎi bù za

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

of no consequence (idiom)