Có 1 kết quả:

bǎi bù za

1/1

bǎi bù za

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 百不咋[bai3 bu4 za5]