Có 1 kết quả:

bǎi shì jù fèi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go to pot (idiom)