Có 1 kết quả:

bǎi shì wú chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have accomplished nothing (idiom)