Có 1 kết quả:

bǎi wèi

1/1

bǎi wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the hundreds place (or column) in the decimal system