Có 1 kết quả:

bǎi yú ㄅㄞˇ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a hundred or more

Một số bài thơ có sử dụng