Có 1 kết quả:

bǎi yú

1/1

bǎi yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a hundred or more

Một số bài thơ có sử dụng