Có 1 kết quả:

bǎi fēn zhī

1/1

bǎi fēn zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

percent