Có 1 kết quả:

bǎi fēn shù

1/1

bǎi fēn shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

percentage