Có 1 kết quả:

bǎi fēn bǐ

1/1

bǎi fēn bǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

percentage