Có 1 kết quả:

bǎi fēn bǐ ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

percentage