Có 1 kết quả:

bǎi fēn diǎn

1/1

bǎi fēn diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

percentage point