Có 1 kết quả:

bǎi fēn hào

1/1

bǎi fēn hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

percent sign % (punct.)