Có 1 kết quả:

bǎi huì

1/1

bǎi huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parfait (loanword)