Có 1 kết quả:

bǎi huì qiān pā

1/1

bǎi huì qiān pā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

myriad plants and flowers (idiom); rich and colorful