Có 1 kết quả:

bǎi hé kē ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ ㄎㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Liliaceae
(2) the lily family