Có 1 kết quả:

bǎi hé huā shì ㄅㄞˇ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄚ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fleur-de-lis (armorial symbol)