Có 1 kết quả:

bǎi chǐ gān tóu ㄅㄞˇ ㄔˇ ㄍㄢ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be at the highest level of enlightenment (Buddhist expression)