Có 1 kết quả:

bǎi chuān guī hǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

all things tend in one direction (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng