Có 1 kết quả:

bǎi nián hǎo hé ㄅㄞˇ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄠˇ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

may you live a long and happy life together (wedding greeting)