Có 1 kết quả:

bǎi nián hǎo hé

1/1

bǎi nián hǎo hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

may you live a long and happy life together (wedding greeting)