Có 1 kết quả:

bǎi jǐ ㄅㄞˇ ㄐㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

more than a hundred

Một số bài thơ có sử dụng