Có 1 kết quả:

bǎi bì cóng shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

All the ill effects appear. (idiom)