Có 1 kết quả:

bǎi bì cóng shēng ㄅㄞˇ ㄅㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

All the ill effects appear. (idiom)