Có 1 kết quả:

bǎi sī mò jiě

1/1

bǎi sī mò jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 百思不解[bai3 si1 bu4 jie3]