Có 1 kết quả:

bǎi zǒng

1/1

bǎi zǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 把總|把总[ba3 zong3]