Có 1 kết quả:

Bǎi mù dà sān jiǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bermuda Triangle