Có 1 kết quả:

bǎi guǒ

1/1

bǎi guǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

all kinds of fruits

Một số bài thơ có sử dụng