Có 1 kết quả:

bǎi bù chuān yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to shoot with great precision (idiom)