Có 1 kết quả:

bǎi líng

1/1

bǎi líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lark
(2) Eremophila alpestris