Có 1 kết quả:

bǎi líng ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lark
(2) Eremophila alpestris