Có 1 kết quả:

bǎi líng niǎo ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

skylark