Có 1 kết quả:

bǎi liàn chéng gāng ㄅㄞˇ ㄌㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄍㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be tempered into a steel