Có 1 kết quả:

bǎi liàn gāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

high-grade well-tempered steel