Có 1 kết quả:

bǎi liàn chéng gāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be tempered into a steel