Có 1 kết quả:

bǎi wù

1/1

bǎi wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

all things

Một số bài thơ có sử dụng