Có 1 kết quả:

bǎi bìng

1/1

bǎi bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

every illness

Một số bài thơ có sử dụng