Có 1 kết quả:

bǎi yǎn jù rén

1/1

bǎi yǎn jù rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hundred-eyed monster